Zampara nedemek

Forum a hosgeldin dostum, wiki de bugün yeni bir kelimeyle karsinizdayiz.

Zampara kelimesi, Türkçede oldukça sık kullanılan ve Farsça kökenli bir sözcüktür. Genel olarak bilinen anlamıyla, sürekli kadın peşinde koşan ve kadınlara düşkün erkeklere denir. Bu kelime, günlük konuşmalarımızda ve edebiyatta sıkça yer alır ve zaman zaman argo bir ifade olarak da karşımıza çıkar. Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre, „zampara“ kelimesi, kadınlara düşkün erkekleri tanımlamak için kullanılır ve „kadıncıl“ olarak da ifade edilebilir. Bu kelimenin günümüzde de halk arasında önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkün.

Zampara kelimesi, hem tek başına hem de cümle içinde kullanılabilen bir terimdir. Aynı zamanda „çapkın“ kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılır, ancak „zampara“ daha çok argo bir ton taşır ve tarih boyunca bu nitelikle öne çıkmıştır. Kelimenin kökeni ve anlamıyla ilgili detaylar, dil meraklıları ve edebiyatseverler tarafından sıkça araştırılır.